Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
,,DO UT DES“ Duodu, kad duotum

Finansiniai rodikliai 2016 metų gruodžio 31 dienai:
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Finansiniai rodikliai 2015 metų gruodžio 31 dienai:
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkaraščiai

Statybos mokymo skyrius
Socialinių paslaugų skyrius