Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
,,DO UT DES“ Duodu, kad duotum

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro istorija prasideda nuo 1986 metų.

Nuo 1986-09-01 dienos  R. Kalantos 80, Kaune duris atvėrė Kauno 92-oji vidurinė profesinė technikos mokykla, kuriai vadovavo direktorius Mamertas Algirdas Sutkevičius. Mokėsi 171 formavimo agregatų mašinisto, staliaus (statybininko) dailidės, dažytojo-tinkuotojo, armatūrininko, tinklų ir karkasų suvirintojo elektra, plieninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo, betoninių ir gelžbetoninių gaminių formuotojo specialybių mokinys.  

Mokymo centras įkurtas buvusiame Kauno XV vidurinės mokyklos pastate. Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad 1939 metais pastatyti Pažaislio savivaldybės rūmai, kuriuose įsikūrė ir pradinė mokykla. 1968 metais buvo pradėtas statyti priestatas, o 1971 metais mokykloje buvo 30 kabinetų.

Nuo 1988 m. spalio 1 dienos  Kauno 92-osios vidurinės profesinės technikos mokyklos pavadinimas pakeistas į Kauno 15-oji  profesinė technikos mokykla. Mokyklai vadovavo direktorė Aldona Vėgėlienė. Mokėsi per 600 tinkuotojo; plytelių klojėjo (mozaikininko), formavimo agregatų mašinisto, staliaus (statybininko) dailidės, dažytojo-tinkuotojo, armatūrininko, tinklų ir karkasų suvirintojo elektra, mūrininko, plieninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo, betoninių ir gelžbetoninių gaminių formuotojo, suvirintojo elektra rankiniu būdu specialybių mokinių.

Besikeičiant situacijai Lietuvoje, keitėsi  mokyklos pavadinimas – nuo 1990-09-01 dienos į Kauno 3-oji statybininkų mokykla, direktorė Aldona Vėgėlienė. Plečiamas mokyklos kompleksas – pastatytos didelės erdvios aktų ir sporto salės. Mokosi per 700 staliaus (staklininko), tinkuotojo, plytelių klojėjo, staliaus (statybininko) dailidės, dažytojo-tinkuotojo, mūrininko, gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo, gelžbetoninių konstrukcijų formuotojo, suvirintojo elektra rankiniu būdu, baldžiaus  specialybių mokinių. Yra profesinio rengimo ir bendrojo lavinimo skyriai.

Vykdant Mokyklų tinklo pertvarką, nuo 2000-07-01 dienos prijungta Kauno reabilitacinė profesinė  mokykla, esanti Žeimenos g. 165 (buvusi Lazūnų g. 79), Kaune. Ji tampa Kauno statybininkų mokyklos Reabilitacinio profesinio rengimo skyriumi, kuriame mokosi sutrikusio intelekto mokiniai. Skyriuje mokosi per 200 staliaus, avalyninko, pynėjo iš vytelių, susiuvėjo, namų ūkio ekonomo specialybių mokinių, dirba 30 mokytojų. 

2000 metais mokyklos bendruomenė pirmą kartą įsijungė į tarptautinę Leonardo da Vinci ir Socrates programų projektinę veiklą ir nuolat aktyviai joje dalyvauja. Iki šiol vykdomi/įgyvendinti per 50 tarptautinių projektų.

Nuo 2004 – 2005 mokslo metų Kauno statybininkų mokyklai pradeda vadovauti direktorius Ričardas Šeštokas, buvęs šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas teoriniam ugdymui.

1996 metais minint mokyklos įkūrimo 10-metį, kieme pastatytas mokinių suprojektuotas ir pagamintas kryžius, kurį pašventino tuometinis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,  bei pasodintas ąžuoliukas. Mokytojams, dirbantiems nuo mokyklos įkūrimo, įteikti padėkos raštai. 

Nuo 1996-11-20 dienos mokyklos pavadinimas pakeistas į Kauno statybininkų mokykla, direktorė Aldona Vėgėlienė. Joje mokosi per 700 staliaus, apdailininko, staliaus  dailidės, dažytojo -tinkuotojo, mūro montavimo ir betonavimo darbų statybininko, baldžiaus, butų ūkio meistro, pastatų restauratoriaus  specialybių mokinių, dirba 60 mokytojų. Mokykla aktyviai dalyvauja PHARE programos veikloje: mokytojai leidžia mokomuosius vadovėlius, stažuojasi užsienyje, taip pat vyksta mokinių mainų programos.  1997 metais kartu su Lietuvos samariečių bendrija parengus mokymo programą, pradedami rengti socialiniai slaugytojai.

2010 m. birželio mėnesį akredituota vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas 301001001), nuo rugsėjo 1-osios atidarytas gimnazijos skyrius. Mokykla vėl keičia pavadinimą – Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras. Centrui vadovauja direktorius Ričardas Šeštokas. Mokosi per 1000 apdailininko, mūrininko betonuotojo, staliaus staklininko, baldžiaus, pastatų šiltintojo, pastatų restauratoriaus, statybos verslo paslaugų teikėjo, socialinio slaugytojo, vyrėjo, apdailininko (statybininko), staliaus, lengvų drabužių siuvėjo, pynėjo iš vytelių, avalynės taisytojo specialybių mokinių, dirba per 80 mokytojų. Teikiamas pirminis ir tęstinis profesinis, pagrindinis ir bendrasis vidurinis išsilavinimas, atitinkantis šiuolaikinei profesinei veiklos sričiai keliamus reikalavimus.

Nuo 2011 metų vykdomas Statybos sektorinio praktinio mokymo centro kūrimo projektas. 

2012 metų pavasarį  Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras pertvarkomas į viešąją įstaigą. Reorganizuojant VšĮ Kauno apskrities darbo rinkos mokymo centrą prijungtos mokomosios dirbtuvės R. Kalantos g. 1A, Kaune.

Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkaraščiai

Statybos mokymo skyrius
Socialinių paslaugų skyrius