Kaip įstoti?

Kviečiame teikti dokumentus į profesinio mokymo programas 2021 m. žiemos priėmimo etape.

Detalesnė informacija adresu: https://profesinis.lamabpo.lt/
Mob. nr. 8-693-80080 arba priemimas@profcentras.lt

 • Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS, https://profesinis.lamabpo.lt/):
  vasario 3 d. – 15 d.
 • Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas: vasario 3 d. – 15 d.
 • Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam el. paštu: vasario 18 d.
 • Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose:
  vasario 18 d. – 19 d.
 • Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS, https://profesinis.lamabpo.lt/):
  birželio 1 d. – rugpjūčio 6 d.
 • Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas: birželio 1 d. – rugpjūčio 6 d.
 • Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam el. paštu: rugpjūčio 10 d.
 • Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose:
  rugpjūčio 11 d. – rugpjūčio 16 d.
 • Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS, https://profesinis.lamabpo.lt/):
  rugpjūčio 18 d. – rugpjūčio 25 d.
 • Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas:
  rugpjūčio 18 d. – rugpjūčio 25 d.
 • Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam el. paštu: rugpjūčio 27 d.
 • Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose:
  rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d.
 • Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka:
  rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d.,
  vykdoma pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
  Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.