Inkliuzinis švietimas

Renginys prasidėjo įdomia kultūrine programa ir sveikinimais, sekančias 2 dienas prasidėjo darbas - vyko seminarą atidarančios kalbos, seminaro dalys „inkliuzinis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“, „visuomenės pavyzdžių (role models) taikymas praktikoje“. Pranešimus skaitė pranešėjai - mokslininkai iš Kapodistrian, Thessaly Universitetų, Rytų Makedonijos, Kretos regionų, Onasio fondo, svečias iš Ispanijos. Vyko praktinis užsiėmimas „Potenciali sinergija tarp vidurinio, profesinio, aukštesniojo švietimo sektorių, kur galima nauja kooperacija inkliuzinio švietimo naudai“, kuriame veikė projektų kūrimo laboratorija.

Graikijos švietimo politika yra nuosaiki, ne taip, kaip pavyzdžiui Italijos. Graikija orientuojasi į individą, ir sprendžiant pagal individo situaciją jam skiria ugdymą sveikųjų tarpe ar siunčia į specialius mokymo centrus. Inkliuzinis ugdymas, kaip įrankis, ilgalaikis ir komplikuotas, kurio procese dalyvauja ir šeima, teikiama psichologinė pagalba. Susiduriama su problema, kad integruojami jaunuoliai su spec. poreikiais, tarp sveikųjų patiria izoliaciją, turi mažesnį statusą ir savivertę.

Šiuo metu Graikijoje labai populiarios veiklos, projektai, naudojant visuomenės pavyzdžius (role models). Seminare pranešėjai pristatė, kad Graikijoje pavyzdžiais mokiniams būna labai plačių visuomenės sluoksnių atstovai: inžinieriai, verslininkai, mokytojai, netgi vairuotojai ar elektrikai. Asmenys – visuomenės pavyzdžiai mokiniams įkvepia meilę profesijai, pristato ateitį pozityviai, įgalina, motyvuoja mokinius, mažina „iškritimą“ iš švietimo sistemos. Graikija gali būti pavyzdys kaip su meile dirba pedagogai, kiek pastangų jie įdeda į kasdieninį jaunuolio ugdymo procesą.

Seminarą vainikavo plati kultūrinė programa Epidaurus antikiniame komplekse.

 

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.