Projekto “Pareikalauk savo ateities” tarptautinis susitikimas

2019-10-17-18 Kauno mieste įvyko Erasmus + 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto Nr.  2017-1-NL01-KA202-035245 „Pareikalauti savo ateities“ („Claim Your Future“) tarptautinis susitikimas. Jame dalyvavo organizacijos – projekto partneriai iš 6 šalių: Friesland College (Nyderlandai), Inova+ (Portugalija), Bridging to the Future (Jungtinė Karalystė), Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras (Lietuva), Servei Solidari (Ispanija) and Hamburg Foundation for Migrants (Vokietija). Projekto partneriai yra organizacijos: profesinio mokymo centrai, verslo inkubatoriai, nevyriausybinės organizacijos.

Projekto partneriai aptarė projekto vykdomas veiklas, numatomus pasiekti ir pasiektus rezultatus, ateities gaires. Projekto dalyviai lankėsi Kauno mokslo ir technologijų parke, susipažino su inovacijų diegimu šalyje. Projekto partneriai turėjo trumpą pažintinę kultūrinę programą Kauno mieste.

Projektas “Pareikalauti savo ateities” turi tikslą įkvėpti mokinius valdyti pokyčius ir inovacijas savo regione. Sparčiai keičiantis pasauliui šiandien ir rytoj jaunimas turi tapti finansiškai ir ekonomiškai nepriklausomas.

Kad pasiekti šią nepriklausomybę jaunimas turi vystyti tokias savo sąvybes, kaip asmeninė lyderystė ir verslumo mąstymas. Jaunimas pripažįsta šį poreikį, kartu su aktualumu vystyti savo ambicijas siekiant priklausyti įtraukiai visuomenei. 

Partneriai sukurs įrankius 3-jų metų mokinių tobulinimosi kursui. Įrankių ir veiklų tikslas įkvėpti jaunimą valdyti pokyčius ir inovacijas, tapti pavyzdžiu savo bendraamžiams ir didinti sąmoningumą. Mokiniai supranta, kad reikia nuolatinių investicijų į įgūdžius ir siekius likusiai jų gyvenimui. Inovacijos reikalauja sektinų pavyzdžių, projekto „Pareikalauti savo ateities“ tikslinė grupė bus pirmoji pokyčių karta.

Tvarus bendradarbiavimas mokinių, švietimo institucijų, regiono verslininkų ir valdžios institucijų kuria naują infrastruktūrą jaunimui sukurti nuolatinį poveikį. Projekto tikslinė grupė įtakos politikos ir sprendimų priėmimo procesus, kad šie įtakotų ateitį. Vietos ir regionų valdžios institucijos supranta, kaip svarbu įtraukti studentus į politikos formavimą ir sprendimų priėmimą. Dalyvaujančios organizacijos siekia prisidėti prie aukštesnio-kokybiškesnio mokslo lygio kūrimo, geresnio jaunų žmonių užimtumo ir įsidarbinimo galimybių per profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą ir dėmesio socialiniams verslumo įgūdžiams.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.