Print

Finansiniai rodikliai 2016 metų gruodžio 31 dienai:
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirčio rodikliai:
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

II ketvirčio rodikliai:
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

I ketvirčio rodikliai:
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita