Print

IV ketvirčio rodikliai:
Aiškinamasis raštas
Audito išvada
Atsargų vertės pasikeitimas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansavimo sumų likučiai
Finansinės būklės ataskaita
Gautinos sumos
Grynojo turto pokyčiai
Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė
Išankstiniai mokėjimai
Įsipareigojimų dalis
Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pinigų srautų ataskaita
Trumpalaikės mokėtinos sumos
Veiklos ataskaita
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Veiklos rezultatų ataskaita
Informacija pagal veiklos segmentus

III ketvirčio rodikliai:
Aiškinamasis raštas
Atsargų vertės pasikeitimas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas
Finansavimo sumos
Finansinė būklė
Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės
Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas
Veiklos rezultatai
II ketvirčio rodikliai:
Aiškinamasis raštas
Atsargų vertės pasikeitimas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas
Finansavimo sumos
Finansinė būklė
Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės
Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas
Veiklos rezultatai
I ketvirčio rodikliai:
Aiškinamasis raštas
Atsargų vertės pasikeitimas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas
Finansavimo sumos
Finansinė būklė
Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės
Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas
Veiklos rezultatai