Print

I ketvirčio rodikliai:
Biudžeto sąmatos vykdymas
Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita