Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
,,DO UT DES“ Duodu, kad duotum

Vykdant Mokyklų tinklo pertvarką, nuo 2000-07-01 dienos prijungta Kauno reabilitacinė profesinė  mokykla, esanti Žeimenos g. 165 (buvusi Lazūnų g. 79), Kaune. Ji tampa Kauno statybininkų mokyklos Reabilitacinio profesinio rengimo skyriumi, kuriame mokosi sutrikusio intelekto mokiniai. Skyriuje mokosi per 200 staliaus, avalyninko, pynėjo iš vytelių, susiuvėjo, namų ūkio ekonomo specialybių mokinių, dirba 30 mokytojų. 

2000 metais mokyklos bendruomenė pirmą kartą įsijungė į tarptautinę Leonardo da Vinci ir Socrates programų projektinę veiklą ir nuolat aktyviai joje dalyvauja. Iki šiol vykdomi/įgyvendinti per 50 tarptautinių projektų.

Nuo 2004 – 2005 mokslo metų Kauno statybininkų mokyklai pradeda vadovauti direktorius Ričardas Šeštokas, buvęs šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas teoriniam ugdymui.

Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkaraščiai

Statybos mokymo skyrius
Socialinių paslaugų skyrius