Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
,,DO UT DES“ Duodu, kad duotum

AB „YIT Kausta“ – pagrindinis Centro rėmėjas ir socialinis partneris nuo mokyklos įkūrimo. Socialinių partnerių ratas nuolat plečiamas. 1997 m. birželį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su  Lietuvos samariečių bendrija žymi gražią Centro bendradarbiavimo tradiciją. 2008 m. – VDU ,,Rasos“ gimnazija, 2009 m. – UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru, 2010 m. –  Kauno ,,Atžalyno“ vidurine mokykla, kauno Vydūno pagrindine mokykla, VšĮ Kauno ,,Vyturio“ katalikiška vidurine mokykla, Kauno Sargėnų vidurine mokykla, VšĮ Kauno Šv. Mato vidurine mokykla, Kauno Palemono vidurine mokykla, VšĮ ,,Actio Catholica Patria“, 2011 m. – Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija, VšĮ Kauno apskrities darbo inkos mokymo centru, 2012 m. VšĮ Kauno klinikine ligonine.

Nuo Centro įkūrimo parengta per 6888 įvairių profesinio mokymo programų specialistų.

Dalis absolventų tęsia mokslą kolegijose, aukštosiose mokyklose. 

Mokykloje kuriamos ir puoselėjamos tradicijos. Mokiniai savo pomėgius realizuoja neformaliojo ugdymo veikloje.

Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkaraščiai

Statybos mokymo skyrius
Socialinių paslaugų skyrius