Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
,,DO UT DES“ Duodu, kad duotum

Projektas

Biudžetas, Eur

Erasmus + mobilumo projektas „Novatorius“

Nr. 2018-1-LT01-KA116-046630

152787

Erasmus + strateginių partnerysčių projektas

“Tarptautinė mokinių verslumo programa”

Nr. 2016-1-LT01-KA202-023149   (2016 – 2018 m.)

274310

Erasmus + strateginių partnerysčių projektas „Pareikalaukite savo ateities“  (2017 -2020)

Nr. 2017-1-NL01-KA202-035245

54169

Erasmus + strateginių partnerysčių projektas

“Nebaigusių pameistrystės programas mokinių mažinimas”

Nr. 2016-1-TR01-KA202-034273

(2016-2018):

14450

Erasmus + strateginių partnerysčių projektas

“Vienoda kokybė statybų pramonėje profesiniame rengime”

Nr. 2015-1-EE01-KA202-013438 (2015-2018)

25774

Erasmus + KA1 projektas "Mokymosi sėkmė visiems"

Nr. 2018-1-LT01-KA101-0468717

13987

Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkaraščiai

Statybos mokymo skyrius
Socialinių paslaugų skyrius