Suaugusiųjų mokymo skyrius

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre suaugusiųjų profesiniai tęstiniai mokymai vykdomi nuo 2013 metų. Iki 2020 metų programas baigė daugiau nei 2 tūkstančius mokinių. Centre 65 mokymo programos skirtos darbui su grįžtančiais mokytis asmenimis. Minėtame laikotarpyje populiariausios buvo:

 • apdailininko,
 • pastatų apšiltintojo,
 • staliaus,
 • verslo organizatoriaus,
 • metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis,
 • darbininko, dirbančio aukštalipio darbus,
 • krautuvų vairuotojo,
 • elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo,
 • krovinių kabinėtojo,
 • lankomosios priežiūros darbuotojo,
 • slaugytojo padėjėjo,
 • socialinio darbuotojo padėjėjo,
 • virėjo.

Mokymasis centre pradedamas nuo aktyvios adaptacijos, bendravimo įgūdžių lavinimo, savęs pažinimo ir profesinės veiklos planavimo.

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre įsteigtas sektorinis praktinio mokymo centras.

Praktinis mokymas vyksta sektoriniame mokymo centre ir miesto įmonėse. Stengiamasi, kad jis būtų panašus į įmonės veiklą.

Mokymui skirti materialiniai ir metodiniai ištekliai, atitinkantys numatomą mokyti mokinių skaičių bei švietimo programos tikslus ir uždavinius (detalus mokymo patalpų aprūpinimo, mokymo procese naudojamų priemonių, įrangos ir literatūros aprašymas).

Nuo 2020 metų vykdomos 25 formaliojo profesinio mokymo modulinės programos:

 • dailidės;
 • dažytojo;
 • autokrautuvo eksploatavimas;
 • elektrinių krautuvų eksploatavimas;
 • krovinių kabinėjimas;
 • nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas;
 • fasadų šiltintojo;
 • plytelių klojėjo;
 • tinkuotojo;
 • mūrininko;
 • betonuotojo;
 • mūrininko – betonuotojo;
 • mūrininko – betonuotojo padėjėjo;
 • fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo;
 • apdailininko;
 • santechniko;
 • slaugytojo padėjėjo. 

Naujos ir atnaujintos modulinės programos išsiskiria tuo, jog yra orientuotos ne tik į bazines žinias bei gebėjimus. Prisidedant pažangioms šalies verslo įmonėms akcentuojamasi į naujausias technologijas, medžiagas bei įrangą, nes siekiama, kad įgiję kvalifikaciją, galėtų daug sėkmingiau adaptuotis darbo rinkoje. Tokia programų struktūra leidžia tampriai susieti teoriją su praktika, motyvuojant besimokantįjį tapti aktyviu profesinio mokymosi proceso dalyviu.

Centre vykdomos modulinės profesinio mokymo programos pritaikytos atitinkamo ūkio sektoriaus profesiniam standartui, jame pateiktų kvalifikacijų aprašų, atitinkamų teisės aktų reikalavimams.

Be to, mokymą pagal modulines programas sėkmingai galima vykdyti ir nuotoliniu būdu, o tai yra labai naudinga esant karantino sąlygoms. Mokiniai tokiu atveju per virtualią mokymosi aplinką įgyja teorinių žinių, atlieka mokytojų pateiktas užduotis, stebi filmuotą medžiagą.