Taryba

Tarybos sudėtis

Doc. dr. Arūnas Aleksandras Navickas – Kauno regiono plėtros tarybos atstovas;
Danutė Sinkevičienė – deleguota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos;
Daiva Kazlauskienė - Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro mokytojų atstovė;
Zigmantas Rastauskas - Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro kitų darbuotojų atstovas;
Klaudijus Petrauskas - Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro mokinių atstovas;
Arimantas Glebauskas - socialinių partnerių atstovas;
Mantas Raišys - socialinių partnerių atstovas;
Gediminas Rabačius - socialinių partnerių atstovas;
Leonas Valius - socialinių partnerių atstovas.