Veiklos ir finansiniai rodikliai

Veiklos rodikliai gruodžio 31 dienai: